Vrienden

Word ook een vriend van De Kruimelschaar!
De Stichting Vrienden van de Kruimelschaar is opgericht om het werk van de Vrijwillige Hulpdienst van financiële middelen te voorzien. Zij doet een beroep op u, om zo mogelijk financieel te helpen. Voor veel van de werkzaamheden die door De Kruimelschaar worden verricht, wordt door de overheid geen of weinig subsidie verleend. U kunt ons op de volgende manier helpen;
- eenmalige gift
- overeenkomst periodieke schenking
- begunstigen door testament of legaat

Bankrekening NL19 ABNA 0604 6078 14  t.n.v. Stichting Vrienden van de Kruimelschaar te Epe.

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw gift of schenking in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Click op onderstaande link voor verdere Anbi-gegevens van de Vrienden van de Kruimelschaar

ANBI gegevens